Onlinebetalningar

Tips om hur man säkert utför transaktioner online med kreditkort och skyddar sig mot potentiella hot.